İşyeri Kapama

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir,durum esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğuna bildirilierek kaydın silinmesi temin edilir.

  • Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
  • Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan erhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
  • Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
  • Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Oda Aidatlarının Ödenmesi

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. yllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.