Ölçü Aleti İçin Son Günler

ÖLÇÜ ALETİ SAHİP VE KULLANICILARI İÇİN VERİLEN 90 GÜN DOLMAK ÜZERE

Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında kullanılan damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletleri için 28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile geçici muafiyet getirilmişti. Bu muafiyetten yararlanabilmek için ölçü aleti sahiplerinin Kanunun yayımlandığı 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine, belediye grup merkezi ölçü ve ayar memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.

Bu muafiyetten sadece 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ilgili başvuruyu yapmaları halinde faydalanabileceklerdir. Aksi halde süresi içinde başvuruda bulunmayan ölçü aletlerini kullananlar idari para cezası ile cezalandırılacak, aykırılığın giderilmemesi halinde ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecektir.

Muaf Olan Ölçü Aletleri ve Müracaat Mercileri

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9 ncu Maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,
Isı sayaçlarının periyodik muayeneleri 5 yılda bir,
Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının ve takograf cihazlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,
Ticari taksilerde kullanılan Taksimetreler üç yılda bir,
Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazlarının periyodik muayenelerinin yılda bir,
ölçü aleti sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri :

2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri
Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri
Diğer tartı aletleri, aks kantarları, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, nakilmetreler,
Akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçları
Elektrik, su ve gaz sayaçları
Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek kollu Kantarlar, İbreli Teraziler
Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler)
Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri
Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri
5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için
Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu ve Eczanede kullanılan teraziler)
Tartım kapasitesi 2.000 kg’a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav vb. kullanılan teraziler)
Otomatik tartı aletleri,
Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları,
Isı sayaçları
Taksimetre ve Takograf cihazları
Ayrıca yine aynı Kanun değişikliği ile 3156 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinde yapılan değişiklikle uygulanan cezalar tekrar düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınarak bu kriterlere göre alt ve üst limitler uygulanabilecektir.

Y. Mimar Ümit Ünal
İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü