Tarihçemiz

5362 Sayılı yasa odaların kuruluş amaçlarını “Esnaf ve Küçük Sanat sahipleri ile bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplin ve ahlakını korumak.” Şeklinde tarif edilmiştir. Bu tariftende anlaşıldığı gibi Odalar Esnafın yanında olan bir kuruluş olduğu belirtilmiş fakat bazı kesimler bizi bir yük olarak göstermektedir. Esnaf ve sanatkarımız Odalar konusunda bilinclenmediği sürece bu böyle bilinecektir. Şu bir gerçek ki bütün haklar örgütlü çalışmalar sonunda elde edilmiştir. Tarihsel bir yapısı olan esnaf ve sanatkarlar teşkilaltlanması sayesinde millet yapısına örnek katkılarda bulunduğu lonca sistemi ile, sanat ve ticaret ahlakının en güzel örneklerini verdiği dünyaca bilinmektedir. Bu tarif içinde hizmet gören teşkilatımızın Veyis GENÇ Başkanlığında 22/12/1989 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 3705 Sayılı Dosya Kaydı ile kurulmuş; ilçemizde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarımızın hizmet sahalarında karşılaşacağı sorunlarla ilgili uğraşı vermektedir.

Türkay Demir; 13 Şubat 2022 tahinde yapılan Olağan Genel Kurulla üyelerimizden dört yıl Başkanlık görevi yapma yetkisini almıştır.